Çevre Politikası

Firmamız  müşteri memnuniyetine yönelik, ulusal ve uluslararası kalite ve çevre standartları çerçevesinde ürün sunarak, temiz ve yaşanabilir bir dünya için yasal gereklere uymak ve çevreye saygılı olmak koşulu ile üretimde, verimlilik ve kaliteyi ilke edinmiştir.

Bu politikanın temel yapı taşlarını aşağıdaki ilkeler oluşturmaktadır:

 • Çevre ile ilgili tüm tarafların beklentileri, yerel, ulusal ve diğer uygunluk yükümlülüklerine ve yönetmeliklere uyulması,
 • Kaynak kullanımının yerinde azaltılması,
 • Proseslerden kaynaklanan atıkların minimize edilmesi ve kirlenmenin önlenmesi,
 • Geri dönüşümü ve kazanımı mümkün olan atıkların tekrar kullanımının sağlanması, ekosistemlerin ve tüm çevrenin korunması,
 • Proses tasarımları yapılırken atık oluşmayacak proseslerin benimsenmesi,
 • Yeni projelerimizde ve tasarımlarımızda alternatiflerin mevcut olduğu durumlarda çevre faktörünün ön planda tutulması,
 • Faaliyetlerimizden etkilenen tarafların çevresel etkilerden minimum düzeyde etkilenmesinin sağlanması,
 • Çalışan personelin ve tedarikçilerin çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması,
 • Tedarikçi seçimlerinde çevreye duyarlı firmaların desteklenmesi,
 • Çevresel hedeflerin sürekli iyileştirilmesi ve sürekli gelişim,
 • Risk ve fırsatlarımızda tanımlanan aksiyonların çevre hedeflerine paralel takip edilmesi,
 • Tüm çalışanlarımıza duyurulmasını sağlamaktır.   

GENEL MÜDÜR